Lille pige

Privat børnepasning

Hvem kan benytte privat børnepasning?
Du kan benytte privat børnepasning, mens du venter på en plads i vuggestue, dagpleje eller børnehave. Du kan også vælge at benytte privat børnepasning i stedet for en plads i en kommunal institution. Privat børnepasning kan benyttes af børn i alderen fra 24 uger til 6 år. Der er et gensidigt 14 dages opsigelsesvarsel i privat børnepasning med mindre andet er aftalt.

Tilskud
Du kan få et økonomisk tilskud til hjælp til at betale din børnepasser. Tilskuddets størrelse er afhængigt af hvor mange timer du benytter din børnepasser og hvor gammel dit barn er. Vi fører løbende pædagogisk tilsyn med dit barn og børnepasser og tilbyder legestue og rytmik en gang om ugen.

Ansæt din børnepasser eller køb pasning hos en selvstændig børnepasser

Du kan enten købe pasning hos en selvstændig børnepasser eller ansætte en børnepasser og blive arbejdsgiver. En forælder kan ikke få tilskud til selv at passe sit eget barn under privat børnepasning. De fleste børnepassere er selvstændige børnepassere. Børnepasseren skal være fyldt 18 år og have en ren straffeattest. Børnepasseren kan enten være én du kender, for eksempel en bedsteforælder eller du kan annoncere efter en børnepasser evt. på vores opslagstavle.

 
 
Find eller tilbyd privat dagpleje eller privat børnepasning.
 
Allerførst skal du finde et eller flere børn, som du vil passe. 
 
Når du har fundet din børnepasser, skal I sammen udfylde en kontrakt, hvor I aftaler pasningstider, pasningssted og pris.
 
Hvad koster det at få passet sit barn i Københavns Kommune? 
 
Spørgsmål og svar om privat børnepasning.
Mødregrupper
Benyt Privat Børnepasning
 
Få besøg af Info-team!
Inviter Info-team til at komme ud og informere om kommunens forskellige pasningstilbud. Kontakt os for at lave en aftale.
 
 


Henvendelse  Henvendelse

 

 

INFO-team
Frederiksborggade 15, 3. sal
Postboks 2220
1018 København K
Tlf: 70 250 660, 4 
Fax: 33 17 10 20
E-mail: INFOteam@buf.kk.dk 

For sikker mail der indholder cpr numre Digital post

Åbningstid og telefontid: 

Man.-ons. 9.00 - 13.00
Tors.      13.00 - 18.00
Fre.          9.00 - 13.00


Forvaltning:
Børne- og Ungdomsforvaltningen

INFO-team vejleder om privat dagpleje, privat børnepasning, private institutioner og pasning af egne børn.


Henvendelse Henvendelse

Privat Børnepasning
Frederiksborggade 15, 3. sal
Postboks 2220
1018 København K
Tlf: 70 250 660
E-mail:pbkontor@buf.kk.dk
 

For sikker mail der indeholder cpr numre : Digital post

Åbnings- og telefontid
Man-ons 9.00 - 13.00
Torsdag 13.00 - 18.00
Fredag 9.00 - 13.00
 

Forvaltning
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Privat Børnepasning vejleder for børn, som allerede ER i en privat børnepasningsordning.